VÁŽENÍ PÁNI REŽISÉŘI!

 

Kuřbaba existuje nejen v románové podobě, ale i jako divadelní hra. Pokud máte zájem ji inscenovat, pošlete na info@kurbaba.cz kontakt na vás a případně uveďte i ukázky z vašich divadelních představení na YouTube.

Domluva na zakoupení licence je možná buď přímo s autorem, nebo přes divadelní agenturu DILIA.