REKLAMACE KUŘBABA NEUZNÁVÁ!

 

Pokud má výrobek či věc vadu, pak to není její vina. Kdyby vám tato informace nestačila, pak vám Kuřbaba doporučuje následující možnosti:

  1. Zatnout zuby a jít se vydýchat na čerstvý vzduch.
  2. Zaplatit si animace karikatur ilustrací Kuřbaby v oddělení Animace a zasmát se.
  3. Ulevit si na papír, strčit ho do flašky, zašpuntovat ji a hodit ji do řeky.

A pokud byste přesto všechno chtěli na Kuřbabu tlačit, pak předá vaši reklamační záležitost svému bezpečnostnímu expertu Sergejovi, který se už o vás postará.

Bezpečnostní expert Sergej